loading

Kategori: Aşk Büyüsü

  • Home
  • Kategori: Aşk Büyüsü

Tuz Büyüsü

Tuz büyüsü isminden de belli olduğu sürece tuz üzerine yapılmakta olan bir büyü çeşididir. Bu büyü ilk olarak Kafkaslar da uygulanmıştır. Kafkaslar da bu büyüye şor ismi de verilmektedir. Tuz büyüsü Azerbaycan’ın kuzey bölgelerin yayın olarak yapılmaktadır. Tuz büyüsünün yapım amacı hem çiftlerde var olan aşk hazını artırmaktır, hem de aşk acısını sonlandırmaktır. Tuz büyüsü diğer aşk büyüleri gibi olmayıp, çok etkili bir büyüdür. Tuz büyüsü bir kişiyi aşık etmek için kullanılmayıp, aşk acısı çeken tarafın bu acıyı sonlandırması için kullanılmaktadır. Tuz büyüsü iyi niyet ile yapılan bir büyü çeşidi olduğundan ötürü ak büyü sınıfında yer almaktadır. Tuz büyüsünün ritüelleri diğer ak büyü ritüellerine göre çok farklıdır. Tuz büyüsünün yapımında enerji aleminde yani, frekans aleminde yaratılmış olan ruhani varlıklar (cinler) ile iletişime geçilmektedir. Müslümanların cin dediği ya da diğer dinlerin hayalet, paranormal varlık, vs dediği bu varlıklar ile belirli anlaşmalar yapılarak, yine bu varlıkların yardımı sayesinde bu büyü tutmaktadır. 

Tuz Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır? 

Tuz büyüsünün tutması diğer büyü çeşitlerine göre daha uzun solukludur. Ancak diğer aşk büyüsü çeşitlerine göre kuvveti kişi ya da kişiler üzerinde daha etkilidir. Her büyüde olduğu gibi tuz büyüsünü de kesinlikle büyü ilmine vakıf olmayan kişilerin yapmaması gerekmektedir. Bırakın yapmayı, bu duruma yeltenmeniz dahi sizin açınızdan istenmeyen, olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bundan dolayı da tuz büyüsü ya da diğer birçok büyüyü kesinlikle büyü ilmine vakıf olan, metafizik aleminde ki varlıklar ile iletişim kurabilen ve üçüncü gözü açık olan medyum ya da diğer ismi ile büyücülere yaptırmalısınız. Tuz büyüsü iki çiftte var olan aşkı daha da arttırmak amaçlı yapılacak ise nasıl yapıldığı ile ilgili yazımızın ilerleyen bölümlerinde detayları vereceğiz.  

Tuz büyüsünün yapımı için ilk önce evli olan her iki çifte ait hem ayrı ayrı şahsi fotoğrafları, hem de çiftlerin aynı karede yer aldığı fotoğrafları gerekmektedir. Bunun yanı sıra çiftlerden bayanın anne ismi, erkeğin ise baba ismi ve doğum tarihleri (gün, ay ve sene biçimde), anne ve babalarının sadece doğum tarihleri, kişilere ait olan hem ortak kullandıkları şahsi eşya hem de kendilerine ait olan ayrı eşyaları, erkekten alınan sakal kılı ve kadından alınan saç teli gerekmektedir. Tuz büyüsünü bir kişi başka bir çifte ya da başka bir kişinin aşk acısını sonlandırmak için yaptıramaz. Sadece çiftlerin kendileri ya da aşk acısı çeken kişinin bu acıyı sonlandırmak için kendisinin niyeti ile bu büyü tutmaktadır.

Aksi taktirde bir başkasının yine başka kişi ya da kişiler için yaptırması halinde tuz büyüsü tutmadığı gibi yaptırmaya kalkışan kişiye de olumsuz olarak geri dönebilmektedir. Yukarıda ki uyarımızı da yaptıktan sonra, çiftlerden istenilen tüm bilgi ve materyaller tamamlandıktan sonra tuz büyüsünün yapımını anlatabiliriz. İlk olarak tuz büyüsünde büyü çiftlerin aşklarının artması için yapılacağından dolayı kayadan alınmış tuz kullanılmaktadır. Kişilere ait olan şahsi fotoğraflarının arka boş bölümüne kişisel bilgileri işlenir ve bu bilgilerin üzerine de kişilerin kendilerine ait olan şahsi eşyaları ile birlikte erkeğin sakal kılı ve kadının saç teli ayrı ayrı kendi fotoğrafları üzerine kaya tuzu yakılıp, sıvı hale getirilerek akıtılır. İkinci olarak çiftlerin ortak karede bulunduğu fotoğraflarının arka bölümüne her iki çiftin kişisel bilgileri işlendiği gibi çiftlerin ortak kullandığı eşyası da yine eritilmiş tuz kullanılarak tutturulur.

 Üçüncü bölümde çiftlerin ortak karede yer aldığı fotoğraf ortadan ikiye düzgün bir şekilde kesilerek, arkası dönük bir biçimde erkeğin yer aldığı kare kadının önce ki şahsi fotoğrafı üzerine, kadının yer aldığı kare de erkeğin şahsi fotoğrafı üzerine mum akıtılarak yapıştırılır. Son olarak ise her iki ayrı fotoğraf birbirlerine özel hazırlanmış ve içerisinde soğan kabuğunun külü olan çam sakızı ile yapıştırılarak, üzerine tuz büyüsü için özel hazırlanmış olan ritüel simgeleri ve yine bu büyü için özel olarak hazırlanmış tılsımlı sözcükler işlenmiş beyaz bez parçası ile fotoğraflar sıkıca sarılarak, bir mezarlığa gömülür. Büyü böylelikle tamamlanmış olur. Büyünün mezara gömülmesinin sebebi ise ölene dek her iki çiftin aşkının hiç bitmemesi ve aksine daha da artması içindir. Tuz büyüsünün belirli bir etki süreci yoktur. Etkisini yavaş yavaş gösteren ama kuvvetli bir büyüdür. 

Gideni Geri Getirme Büyüsü

Günümüzde birçok insan eşinden ya da sevgilisinden ayrılabiliyor. Bu ayrılık sonucunda ise genellikle tek taraflı bir aşk acısı yaşanıyor. Sizlerde bu acıdan kurtulabilmek için “Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir!” diyerek, kendinize yalan söylemek yerine bu yazımızda paylaşacağımız Gideni Geri Getirme Büyüsü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Giden bir kişiyi geri getirme büyüsü adından da belli olacağı üzere sizden ayrılan kız arkadaşınızın ya da eşinizin veya erkek arkadaşınızın ya da eşinizin geri size dönebilmesi amacı ile yapılmakta olan büyüdür. Bu büyü sadece ayrı kalan eşleri ya da sevgilileri birleştirmek için kullanılmayıp, aynı cins iki ahbap ya da dosttan küs olan tarafın geri barışması amacı içinde kullanılabilmektedir. Gideni geri getirme büyüsü ak büyü kategorisinde yer almakta ve temiz emeller için kullanılabilmektedir. Bu büyüyü en çok tercih eden kesim ise evli olan çiftlerdir. Genellikle ufak kavgalar ile başlayan tartışmalar ilerleyen süreçte ayrılık safhasına kadar gelmektedir. Tamda bu noktada bazen çiftlerden birisi pişman olup geri birleşmek ve barışmak istemektedir, ancak diğer çift ise bu işi inada bağladığı zaman asla geri birleşememektedirler, işte olayın tamda bu noktada çözüme kavuşabilmesi için gideni geri getirme büyüsüne başvurulabilmektedir. 

Gideni Geri Getirme Büyüsünün İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır? 

Giden bir kişiyi tekrar geri döndürebilmek amacı ile yapılmak olan bu büyüyü, diğer büyülerde olduğu üzere büyü uygulanacak olan şahısların isimleri, annelerinin isimleri, doğdukları tarihler ve resimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Büyü için gerekli olan tüm bilgiler alındıktan sonra ise büyüyü yapacak medyum ya da büyücü çeşitli malzemeler eşliğinde enerji aleminde ki ruhani varlıklarında yardımları sayesinde büyüyü yapabilmektedir. Tabi ki bu büyü için büyü yapılacak olan kişilerin kişisel bilgileri ve diğer materyallerin yanı sıra çeşitli dualarda okunup, yazılmaktadır. Ayrıca büyü için yardımına başvurulan enerji aleminde yaratılmış ruhani varlıklarında anlaşma için büyücüden yerine getirmesini istediği bazı şeylerinde yapılması gerekmektedir.  

Büyüyü yapan kişi büyünün uygulanması sırasında zerifan isminde ki mürekkep ile enerji aleminde ki ruhani varlıklar ile iletişim kurmaktadırlar. Bu mürekkebi kullanarak, çeşitli simgeler ve ritüel için gerekli olan yazılar yazılırken bunun yanı sırada büyünün tutması için gerekli olan tılsımlı sözcüklerde söylenilmektedir. Bu büyü için genel olarak ruhani varlıklar büyücüden 1 adet adak istemektedirler. Yine bu ruhani varlıklar üzerine çeşitli zerifan mürekkebi ile üzerine simgeler çizilmiş soğan ya da sarımsak kabukları da isteyebilirken, bunların yanı sırada üstüne yine zerifan mürekkebi yardımı ile çeşitli ritüel simgelerinin çizildiği koyun ya da keçi derisi de isteyebilmektedirler. Diğer işlemler ise büyü yapılacak olan bireylerin kişisel bilgileri zefiran mürekkebinin yardımı ile resimlerin üzerine işlenir ve daha sonra da bu resimler üzerine çeşitli duaların okunduğu temiz bir suyun içerisine bırakılır. 

 Sonrasında ise yukarıda bahsettiğimiz soğan ve sarımsak kabukları yakılarak bu suyun içerisine külleri koyulur. Arından su incir ağacından alınma bir dal parçası sayesinde birkaç defa karıştırılır. Sonrasında ise resimler su içerisinde çıkarılarak kurumaya alınır, su ise yukarıda bahsettiğimiz keçi ya da koyun derisinin üzerine dökülür. Resimler ve deri kuruduktan sonra ise resimler deri içerisine koyularak üzerine yine gerekli tılsımlı duaların yazılacağı beyaz bir bez yardımı ile sıkıca bağlanarak ayrılma konusunda inat eden kişinin evine yakın bir yere gömülür. Gömülme işlemi yapıldıktan sonra ise kesilen adağın kanıda gömülen toprağın üzerine dökülür. Tüm işlemler bittikten sonra ise ruhani varlıklar ile anlaşma yapılmış olacaktır. Gideni geri getirme büyüsünün olumlu şekilde tutması için ise minimum 8 gün beklenmesi gerekirken, maksimum 23 gün içerisinde de olumlu sonuçlar görülmeye başlanacaktır. 

Kabala Büyüsü

Kabala büyüsü hem ak büyü, hem de kara büyü sınıfında yer aldığından ötürü hem aşık edebilmek amacı için kullanılabildiği gibi, hem de ayırabilmek amacı içinde kullanılabilmektedir. Kabala büyüsü tarihi çok eski olan geçmiş zamanlardan günümüze dek yapımı hala devam eden büyüdür. Bu büyünün yapımında kullanılan ritüel ya da diğer tılsımlı sözcükler zor olsa dahi etkisi en hızlı şekilde kendisini gösteren büyü çeşididir. Ayrıca kabala büyüsü yapımı zor olduğu kadar, bozumu da bir hayli zordur. Bu büyüyü uygulamakta olan medyumunda ya da büyücünün Kabalistik ismi verilen bilgiyi bilmesi gerekmektedir. Yani bu bilgiye sahip olmayan medyum veya büyücü kesinlikle bu büyünün tutması konusunda başarılı olamayacağı gibi büyünün ters yönde geri hem kendisine, hem de büyüyü yaptıran kişiye de dönmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu sebepten ötürü de kabala büyüsünü doğru bir biçimde uygulayabilecek bir medyumu ya da büyücüyü günümüzde bulabilmek oldukça zordur.  

Kabala Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?  

Kabala kelime olarak bir tür anlayış biçimidir ve bu anlayış biçimine inanan kişilerinde bir hayli önemsediği bir olgudur. Kabala anlayışı Yahudilerce 3 bin yıl öncelerine dek ulaşmaktadır. Bu nedenden ötürü de kabala büyüsünün uygulanmasında Yahudi dili kullanılmaktadır. Kabala büyüsünün nasıl yapıldığı hususunda siz değerli okuyucularımıza bilgi vermeden önce şu konuda da uyarmamız gerekir ki bu büyüyü kesinlikle tek başınıza yapmaya kalkışmayın ve bu büyünün ilmine vakıf olmayan büyücü ya da medyumlara da kesinlikle güvenerek büyünün yapımı için yardım almayın. Kabala büyüsünün uygulanmasında en büyük emel ise büyü yapılan şahsın duygularını kontrol altına alabilmektedir. Büyünün tesiri altında kalan şahıs kalben ve zihnen tam anlamıyla bağlanmış bir hale gelecektir ve böylelikle de büyüyü yaptıran kişinin istediği şekilde bir kişi olacaktır.  

Bizler bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımıza kabala büyüsünün ak büyü sınıfında olan yapımını anlatmaya çalışacağız. Yukarıda da bahsettiğimize üzere kabala büyüsü ak büyü sınıfında bir kişiyi aşık etme amaçlı da kullanılabilmektedir. Bir kişiyi kendinize ya da başka bir kişiye karşı aşık etmeyi düşünüyorsanız büyünün yapımı daha farklı olacaktır. İlk aşamada aşık etmek istediğiniz kişinin şahsi bilgileri; anne ismi, doğum tarihi, kişiye ait olan bir adet şahsi eşyası (toka, tırnak makası, kıyafet parçası, vs olabilir), kişinin teninden alınacak olan bir adet örnek (tırnağı, saç ya da sakal teli olur), büyü yapılacak kişiye ait olan yüzünü net gösteren şahsi fotoğrafı gerekmektedir.

İkinci aşamada kendinize ya da bir başkasına aşık ettireceğiniz kişinin hanesine yakın bir bölgeden 7 adet taş toplanması gerekmektedir. Üçüncü aşamada büyü uygulanacak kişinin fotoğrafının arka boş bölümüne yine kişiye ait olan şahsi bilgilerin işlenmesi gerekmektedir. Dördüncü aşamada toplanan 7 adet taş köz olmuş bir ateşin içine atılarak, ateş kül olana kadar bekletilmesi gerekmektedir. Beşinci aşamada büyü yapılacak olan kişiden alınmış olan tırnak, saç ya da sakal teli bu külün içine atılmalıdır ve taşlar ile beraber kül, yeni koparılmış incir ağacı dalı ile karıştırılmalıdır. Altında aşamada kişiden alınmış olan şahsi eşyanın üzerine bu kül taşlar ile birlikte serpilmelidir. Eşyanın üzerinde kalan taşlar büyünün devamı için alınmalı, eşyanın dışında kalan taşlar ise bir mezara gömülmelidir.

Yedinci aşamada eşyanın üstünde kalan taşlar eşya ile birlikte bir ceylan derisine sıkıca sarılmalıdır. Tabi bu arada bu işlemler yapılırken büyü için gerekli olan tüm ritüellerde uygulanmalıdır. Son aşamada kişinin fotoğrafı da ceylan derisinin üstüne eklenip, yapımının son bulması için kabala büyüsü tuzlu suda 1 gece bekletilmiş beyaz bir kefen parçasına sıkıca sarılmalıdır ve büyü aşık olmasını istediğiniz kişinin hanesine yakın bir yerde bulunan hurma ağacı altında gömülmelidir. 

Canbar Büyüsü

Canbar büyüsü, diğer aşk büyülerinden daha etkili tesire sahip olup ve aşk büyüleri arasında en çabuk etki gösteren iyi huylu bir aşk büyüsü uygulama şeklidir. En çok rağbet göre aşk büyüleri arasında bulunan canbar aşk büyüsü, kimse tarafından pek bilinmeyen ve adını yeni duymuş olduğumu bir çalışmanın eseridir. Tesirini 7-14 gün arasında göstermekte olan canbar aşk büyüsü erken etki etmesinin yanı sıra aşk büyüsü yapılan kişiyi size karşı fazlası ile aşık ettirip mutlu ve huzurlu bir geleceğe adım atmanızı sağlayan bir uygulamadır. Sürekli ret edilen veya karşı tarafın kararsızlığı yüzünden yanlış bir yola girmemesini istediğiniz ve kendisini gerçekten mutlu etme kanaatine vardığınız kişiler için yapılan tesiri yüksek bir çalışmadır.

Canbar Aşk Büyüsünün Kapsamı

Canbar aşk büyüsü sadece sevgililer için veya bir kimsenin kendinize aşık olmasını istemeniz doğrultusunda işleyen tesiri büyük bir büyü değildir. Bunların yanı sıra var olan sevgilinin aşkının azalmasına ve soğuduğunu düşünen kişiler tarafından da uygulandığı gibi aynı zamanda evli çiftlerinde kocalarını diğer bayanlardan saklamak ve korumak amaçlı yaptığı uygulamalar olarak ta oldukça etkili bir çözümlemedir.

Canbar Aşk Büyüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Özellikle varlıklı bir erkek ile birlikteyseniz bu durumu gözden geçirmeniz sizin açınızdan oldukça önem taşımaktadır. Çünkü ekonomik ve sosyal olanakları yüksek olan erkeklerin dışarıdaki diğer hanımlara karşı ilgisi artmakta ve bu durum ilerledikçe daha kötü bir hal almaktadır. Sizde bu tür durumlar doğrultusunda kanaat getirdiğiniz sorunlarınız var ise, işin ehli, canbar aşk büyüsü alanında uzman ve ilmi yüksek bir medyum bularak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Canbar aşk büyüsü tamamen iyi huylu olup karşınızdaki kişiye zarar verilmemek üzere yapılmakta olan tesiri yüksek ve erken tutan bir büyüdür.

Ermeni Büyüsü

Ermeni ismi verilen bu büyü çeşidi ayrılan çiftleri geri birleştirebilmek amacıyla
uygulanmaktadır. Dinlere göre değişik uygulanma halleri olan Ermeni büyüsünün Hristiyan
dinine tabi olan büyücülerin uygulaması farklı gösterirken, İslam dinine tabi olan büyücülerin
de yine uygulama ve yapım çeşitleri farklılık göstermektedir. Çünkü ermeni büyüsü yapılırken
ruhani, yani enerji olarak var olan ama normal bir insanda göz perdesi olduğu için
göremediği, ancak büyücü ve medyum hocaların görebildiği varlıkların kullanılması ile
uygulanan bu büyüde Hristiyanlar, Hristiyan olan ruhani varlıkların yardımı ile yaparken,
Müslümanlar ise Müslüman olan ruhani varlıklardan destek alarak uygulamaktadır. Birçok
Hristiyan büyücüler ya da medyumlarca bu büyüyü Müslüman olan islam dinine tabi
hocaların uygulayamayacağını söylese bile bu doğru bir bilgi değildir. Yalnızca ermeni büyüsü
değil, tüm büyüler herhangi bir dinsel ayrım gözetmeden uygulanabilmektedir. Örnek olarak
Hintlilerin dahi uygulayabildiği büyüler bulunmaktadır. Burada önemli olan doğru büyü için
doğru enerji varlığından yardım almaktır. Bu sebepten ötürü de ermeni büyüsü dini olarak
farklı ritüeller uygulanarak yapılsa bile ortak noktada yine aynı enerji varlıkların farklı dinde
olanlarının çağrılması ile uygulanabilmektedir.

Ermeni Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?

Ermeni büyüsünün uygulanması sonucunda ayrı kaldığınız bayan arkadaşınız olsun ya da
erkek arkadaşınız olsun yeniden birlikte olabilirsiniz. Büyünün uygulanması hususunda her
büyücü ya da medyum farklı farklı malzemeler kullanarak yapmaktadır. Ayrıca ritüel olarak
da büyücüden büyücüye farklılık göstermektedir. Ermeni büyüsünün en etkili
uygulanmasında ise genel olarak kullanılan bazı malzemeler ise incir yaprağı, deniz tuzu ve
büyü yapılacak şahıslara ait olan resimler olmaktadır. Tabi ki bu malzemelerin yanına başka
malzemelerde eklenebilmektedir. Birinci etap olarak 2 adet incir yaprağının üzerine geri
birlikte olmasını istediğimiz bireylerin isimleri yazılmaktadır. İkinci etapta ise isim yazılı olan
incir (maya) yapraklarının üzeri deniz tuzu ile kapatılmaktadır. Üçüncü etapta ise resimlerin
üstüne büyünün tutmasında kullanılan dualar şayet yapan kişi Müslüman ise arapça olarak
yazılarak deniz tuzunun üzerine koyulmaktadır ve sonrasında ise ateş yardımı ile bunlar
yakılmaktadır. Dördüncü etapta ise yakım işlemi yapılırken bunların yanında da defne yaprağı
yakmaktayız, bu yaprak yanarken kötü enerjide olan varlıkların etkileri de yok olacaktır. Büyü
tam olarak tuttuktan sonra sizde şahit olacaksınız çok büyük sebeplerden dolayı ayrılmış olan
çiftler dahi geri birbirlerine yaklaşacak ve yeniden mutlu mesut olacaklar.

Ermeni Büyüsü Kaç Gün İçinde Etkisini Göstermektedir?

Her büyünün kendisine has bir etki süresi vardır. Bunun nedeni ise büyü için anlaşma yapılan
enerji aleminde ki ruhani varlıkların anlaşmayı kabul etmesi ve büyü uygulanan kişilere bu
enerji aleminde yaratılan varlıkların ulaşıp, onlara ne yapılması gerekiyorsa uygulaması gibi
bir takım süreçler geçmesi gerekmektedir. Ermeni büyüsünde ise büyüyü uygulayan medyum

hocaların yardım aldığı enerji varlıklara göre süreç değişkenlik göstermektedir. Ayrıca
uygulanan işlemlerde de süreç konusunda farklılıklar gösterebilmektedir. Her ne kadar etki
süresi farklı olsa bile sonuç olarak ermeni büyüsü kesin olarak ayrı kalan çiftleri
birleştirmektedir. Genel olarak ise ermeni büyüsünün etki süresi büyünün yapımından sonra
minimum 7 gün sonra başlarken maksimum 32 gün sonra tam olarak tutmaktadır. Tüm
büyülerde olduğu gibi ermeni büyüsünün yapımında da asla kişisel olarak bir uygulamaya
kalkışmayıp, kesinlikle bu işin ehli ve uzmanı olan medyumlara danışmanızda fayda vardır.
Çünkü yanlış yapılan bir büyü ya size ters etki olarak dönecektir veya büyüyü yaptırdığınız kişi
ya da kişilere ters olarak dönecektir veya büyü hiç tutmayacaktır. Bu sebepten ötürü de
kesinlikle tam olarak hakim olmadığınız hiçbir büyüyü tek başınıza yapmaya
kalkışmamalısınız.

Yahudi Büyüsü

Yahudi büyüsü isminden de belli olacağı üzere yalnızca Yahudi olan kişilerin uygulayabildiği büyüdür. Bu büyünün 2000 senelik bir tarihi vardır ve kuvvetli bir etkiye sahip olan kara büyü sınıfında yer almaktadır. Bu büyünün yapımında kullanılan dil İbranice olduğundan ötürü mutlaka İbranice dile tam anlamıyla hakim olmak gerekmektedir. Ancak sadece İbranice dile hakim olmak Yahudi büyüsünün yapımı için etkili olmayıp, bunun yanı sırada Yahudi olmak gerekmektedir. Yani sonradan Yahudi olmak değil, doğuştan itibaren Yahudi bir aileye mensup olmak gerekmektedir. Bunun sebebi ise Yahudi büyüsünün yapımında çağırılıp, yardımına başvurulacak enerji boyutunda ki cin varlıklarının da Yahudi olmasından dolayıdır. Çünkü bu büyünün yapımında Hristiyan cin kabilesi ya da Müslüman cin kabilesi yardım etmemektedir.

Bu sebepten ötürü de Yahudi büyüsünün uygulanmasında çağrıya icabeti yalnızca Yahudi cinler yapmaktadır. Yahudi büyüsü birçok emel için uygulanabilirken, bu büyünün yapımında ki asıl amaç ise birbirlerinden ayrılan çiftleri, sevgilileri ya da eşleri birleştirebilmektir. Bunun yanı sırada yine bu büyü uygulanan kişiye sonsuz bir başarı sağladığı gibi, bunu yanı sırada tam tersi etki yaparak kişinin kısmetini ve rızkını kapatıp, psikolojisini bozma seviyesine kadar getirebilmektedir. Hatta bu büyü Ölüm büyüsü kadar etkili bir büyü olup, büyü yapılan kişiyi ölüme kadar götürebilmektedir. Bu sebepten ötürü de Yahudi büyüsü, Papaz büyüsü ismi verilen ve yine kara büyü kategorisinde yer alan büyüden dahi daha etkili olduğu denilmektedir. 

Yahudi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır? 

Yahudi büyüsünün de diğer birçok büyü gibi farklı farklı metotları bulunmaktadır. Bunun sebebi ise büyüyü yapmakta olan Yahudi büyücülerin büyünün yapımında yardımına başvurduğu enerji aleminden gelen Yahudi cinlerin büyü için isteklerinden dolayıdır. Her Yahudi büyücünün Yahudi büyüsünün yapımında yardımına başvurduğu kendine has cinleri bulunmaktadır. Ancak genel olarak büyünün ortak noktada bir yapımı da bulunmaktadır. Bu yapım için Yahudi büyüsünün etkisi altına girmesini istediğimiz kişinin ya da kişilerin anne ismi, baba ismi, kişinin ya da kişilerin doğum tarihleri (gün, ay ve yıl şeklinde). Kişinin ya da kişilerin kendilerine ait olan herhangi bir şahsi eşyası (tarağı olur, tırnak makası olur, vs). Yine kişinin vücudundan alınmış bir parça (saç teli olur, deri parçası olur, tırnak olur, vs) gerekmektedir. Ayrıca büyü yapılacak olan kişi ya da kişilere ait olan 2 adet fotoğraf gerekmektedir.

Kişi ya da kişiler diyoruz, bunun nedeni ise Yahudi büyüsü tek bir kişiye yapıldığı gibi, iki çifti barıştırmak ya da birleştirmek amacı içinde uygulanabilmektedir. Büyü için ise bir kişiye ya da yine kişilere uygulanacak ise duruma göre farklı farklı malzemelerde gerekmektedir. Tabi ki bu durum bir kişiye veya kişilere uygulanmasına göre değişkenlik göstermektedir. Biz bir kişiye karşı ve onun psikolojisini bozmak amacı ile yaptığımızı varsak isek bu büyünün yapımı aşama aşama şöyledir; birinci aşamada büyü yapılacak şahsın yukarıda belirttiğimiz 2 adet fotoğrafı da dahil hepsi tedarik edilir, ancak fotoğraflarından birisi kişinin bebeklik resmi olurken, diğeri ise kişinin en son halinin olduğu resim olması gerekmektedir, bu fotoğraflardan birisinin arka bölümüne dış ülkeden özel tedarik edilmiş ve içerisinde soğan ve sarımsak kabuklarının özlerinin bulunduğu mürekkep ile büyü yapılacak kişinin anne ismi ve diğer şahsi bilgileri eklenirken, diğerine ise baba ismi ve yine şahsi bilgileri eklenmektedir.

İkinci ve son aşamada ise bu resimlerden çocukluk fotoğrafı olanına şahsın vücudundan alınan bir parça bağlanırken, güncel hali olan resmine ise kişinin kullandığı şahsi eşyası bağlanmaktadır. Her iki fotoğrafta 3 gün ara geçmesi şartı ile çocukluk olanı incir ağacı altında gece saat 3’de yakılırken, güncel hali fotoğrafı ise 3 gün sonra yine gece saat 3’de defne ağacı altında yakılmaktadır ve külleri yine her ağacın altına gömülmektedir. Uygulama bittikten sonra ise büyünün tam olarak tutması için minimum 7 gün geçmesi gerekirken, maksimum 21 güne kadar da çıkabilmektedir. 

Tırnak Büyüsü

Tırnak büyüsü, isminden de belli olduğu üzere tırnak ile yapılmaktadır. Bu büyü bağlama büyüsü kategorisinde yer alan büyü çeşididir. Yani bir kişiyi başka bir kişiye ya da kendinize karşı bağlayabilmek için tırnak büyüsü kullanılmaktadır. Bağlama büyüsü sınıfında en etkili büyü çeşitlerinden birisi olan Tırnak büyüsü uygulandığı zaman bir o denlide kuvvetlidir. Tırnak büyüsü iyi niyetler için kullanılabildiği gibi kötü niyetlide kullanılabilmektedir. Bu sebepten dolayı da tırnak büyüsü hem ak büyü sınıfında yer almaktadır, hem de kara büyü sınıfında yer almaktadır. Tırnak büyüsünün ak büyü sınıfında ki özellikleri birbirlerine küs olan çiftleri geri birleştirmek ya da ayrı düşmüş sevgilileri birbirine bağlamak gibi iyi emellidir.

Kara büyü sınıfında ki özellikleri ise bir kişiyi kendinize ya da bir başkasına aşık ederek, bağlı duruma getirmek ya da daha önce aşk güttüğünüz bir kişinin başkası ile evlenmesi sonucu o kişiyi eşinden boşanarak size bağlanması için kullanılması sonucu tırnak büyüsünün kara büyü sınıfını ortaya çıkarmaktadır. Tırnak büyüsü yapımı çok kolay olduğu kadar, bozulması da bir hayli zordur. Çünkü tırnak büyüsünün bozulabilmesi için büyünün bulunup, yapıldığı ortamda bozulma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir ve bu büyüyü bozabilen medyum ise Müslüman olmak zorundadır. Tırnak büyüsü şayet yanlış uygulandığı zaman frekans aleminde yaratılmış olan ruhani varlıkların (cinlerin) size aşık olmasına ya da size bağlanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenden ötürü de kesinlikle tırnak büyüsünü tek başınıza yapmaya kalkışmamalısınız ya da tırnak büyüsünü yapmaya vakıf olmayan bir medyuma veya büyücüye yaptırmamalısınız. 

Tırnak Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır? 

Yukarıda ki uyarımızı yeniden burada da belirtmek isteriz ki kesinlikle bu büyünün yapımına hakim olan bir medyumun ya da büyücünün tırnak büyüsünü yapması gerekmektedir. Gelelim tırnak büyüsünün nasıl yapıldığına. Öncelikle tırnak büyüsünün belli bir yapım şekli olmayıp, amacına göre değişkenlik göstermektedir. Şayet ak büyü sınıfında tırnak büyüsünü uygulamak istiyorsanız buna göre yapımları, kara büyü kategorisinde yapmak istiyorsanız bu duruma göre uygulamaları bulunmaktadır. Yani tek bir “tırnak büyüsü” bulunmamaktadır. Bizler ise siz kıymetli okuyanlarımıza bu yazımızda tırnak büyüsünün ak büyü kategorisinde ki bir özelliği olan küs eşleri geri birbirine bağlamak için yapımından bahsetmeye çalışacağız. 

İlk olarak birbirlerine küsmüş, ayrılma aşamasına gelmiş ya da kavga etmiş çiftleri geri birbirine bağlayabilip, barıştırmak için çiftlere ait olan ortak fotoğrafları, çiftlerin ortak kullandıkları bir eşyası, çiftlerin anne ve baba isimleri, çiftlerin doğdukları tarih (gün, ay ve yıl biçiminde), çiftlerden alınması gereken tırnak (büyünün daha etkili olabilmesi için yüzük parmaklarının tırnakları olabilir) gibi bilgilere ve envanterlere sahip olmak gerekmektedir.  İkinci olarak büyüyü uygulayacak medyumun kesinlikle büyü öncesi soğuk suda yıkanması gerekmektedir. Üçüncü olarak ise büyü yapacak medyumun ya da büyücünün tırnak büyüsü için gerekli materyalleri, uygulanacak ritüelleri ve tılsımlı sözcükleri büyü öncesi hazır etmesi gerekmektedir. Dördüncü olarak tırnak büyüsü uygulanacak ortamın kesinlikle sessiz, sakin ve insan yaşantısından uzak bir yer olması gerekmektedir.

Beşinci olarak çiftlerin ortak resimlerinin arka bölümüne içinde incir ağacı yaprağı ve hurma ağacı yapraklarının külü bulunan siyah renkli bir mürekkep ile çiftlerin yukarıda alınan bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir. Altıncı aşamada çiftlerden alınmış olan tırnaklar içerisine soğan ve sarımsak kabuklarının külleri ile karıştırılmış çam sakızı yardımı ile erkeğin tırnağı kadının fotoğrafta bulunduğu bölümün yüz kısmına, kadının tırnağı ise erkeğin fotoğrafta bulunduğu bölümün yüz kısmına yapıştırılmalıdır. Tabi ki tüm bu işlemler uygulanırken büyüyü yapmakta olan kişide tırnak büyüsü için gerekli tüm ritüel ve tılsımları da uygulamak zorundadır. Son olarak bu fotoğraf çiftlerden alınmış ortak kullandıkları eşya parçası ile birlikte beyaz ve temiz bir beze sarıldıktan sonra özellikle eski insanların var olduğu bir mezarlığa gömülmesi gerekmektedir. Tırnak büyüsü böylelikle tamamlanmış olup, büyü etkisini 15 gün sonra gösterip, 51 gün içinde de tamamlayabilmektedir.  

Sevgi Büyüsü

Sevgi büyüsü çok geniş bir çeşidi olan bir büyüdür. İki ayrı çifti birbirlerine yeniden bağlayabilmek için kullanılırken, aynı zamanda tek taraflı sevgiler içinde bu büyü tercih edilmektedir. Sevgi büyüsü kötü bir emel için yapılmadığından dolayı ak büyü kategorisinde yer almaktadır. Ayrılan çiftleri birleştirmek için, biten ilişkileri geri eski haline getirebilmek için ya da yıllardır karşı cinsine karşı sevgi güden ancak ondan bir ışık alamayan kişiler için yapılmaktadır. Sevgi büyüsü yalnızca karşı cinse karşı uygulanmayıp, iki dostu, arkadaşı ya da ahbabı da barıştırabilmek için tercih edilen büyü türüdür. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere sevgi büyüsü tek bir kategoride yer almayıp, kendi içerisinde yüzlerce çeşidi bulunmaktadır.  

Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır? 

Sevgi büyüsünün yapımı çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. Ancak Türkiye’deki medyumların ya da büyücülerin ortak noktada uyguladıkları sevgi büyüsü de bulunmaktadır. Sevgi büyüsünü her medyum yapamadığı gibi yanlış uygulanması halinde de hem büyüyü yapanı, hem de yaptıranı geri dönüşü çok zor olacak bir yola sokabilmektedir. Sevgi büyüsünün nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermeden önce yine bu büyüyü bilgisizce tek başınıza da yapmaya asla kalkışmamalısınız. Sevgi büyüsü için ilk önce bu büyüyü uygulayacak olan medyumun ya da büyücünün büyü ile alakalı olan gerekli ritüelleri, tılsımlı sözcükleri ve bilgileri bilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde büyüyü yapacak olan kişinin enerji aleminde yaratılmış olan ve normal bir insanın gözünün göremeyeceği (kuranda: cin) varlıklar ile iletişim kurabilmesi ve bu varlıkları sevgi büyüsü için davet edebilecek güce sahip olması gerekmektedir.  

Bu yazımızda ise siz değerli okuyanlarımıza sevgi büyüsünün ayrılan çiftleri geri birleştirebilmek üzere olan özelliğinin yapımından bahsetmeye çalışacağız. İlk olarak sevgi büyüsü için gerekli materyalleri büyüyü yapacak olan medyuma ya da büyücüye sunmak gerekmektedir. Bunları ise; geri birleştirilmesi istenilen çiftlere ait olan anne isimleri, doğum tarihleri, fotoğrafları, çiftlere ait olan kullandıkları eşya (toka, cüzdan, elbise parçası ya da gözlük gibi), yine çiftlerin bedenlerinden alınacak olan bir örnek parça (sakal kılı olur, saç teli olur ya da tırnak olur) gibi materyallerdir. Burada en önemli noktalardan bir tanesi ise büyüde ilk ayrılmayı isteyen tarafa sevgi büyüsünün daha baskın şekilde uygulanmasıdır. Bu sayede ayrılık isteyen taraf geri dönerek, yuvayı yeniden inşa etmek isteyecektir. Ancak karşı tarafında geri birleşme isteğine razı olması içinde yine sevgi büyüsünün uygulanması gerekmektedir.

İlk etapta çiftlerden alınmış olan şahsi bilgileri hem fotoğraflarına işlenmelidir, hem beyaz bir boş kağıda işlenmelidir, hem de beyaz bir kurbanlık keçi derisine işlenmelidir. İkinci etapta ilk önce fotoğraflara bilgiler işlenirken sevgi büyüsü için gerekli olan sevgi çemberinin çizilip, bilgilerin bu çember içine yazılması gerekmektedir. Tabi ki yazım işleminde kullanılacak olan mürekkep özünde soğan ve sarımsak kabuklarının küllerinin de bulunması gerekmektedir. Bu esnada enerji aleminde ki ruhani varlığın daveti içinde büyüyü yapacak olan büyücünün ya da medyumun kendi etrafına da sevgi büyüsü çemberi çizmesi gerekmektedir. Üçüncü etapta ilişkiyi ilk koparan tarafın fotoğrafının yakılması gerekmektedir. Bu sayede resmi yakılan taraf, ilişkiyi bitirdiği için pişmanlık duyup, geri birleşmek isteyecektir. Diğer tarafın resmi ise incir özünün sütü içerisinde beklemeye alınmalıdır.

Dördüncü etapta yine sevgi çemberi eşliğinde beyaz kağıt üzerine çiftlerin bilgileri yazılmalıdır ve kağıt daha sonra yakılmalıdır. Bu arada yakılan kağıdın ve resmin fotoğrafından kalan küller atılmayıp, yine kişilerin bilgisinin işlendiği beyaz kurbanlık keçi derisi üzerine koyulmalıdır. En son işlemde ise yakılmayan fotoğraf, küller ve kişilerden alınmış olan şahsi eşya parçası ile birlikte kişilerin vücudundan alınan parçalarının hepsi deri içerisine koyularak sarılıp, sıkıca bağlanmalıdır. Böylelikle sevgi büyüsü tamamlanmış olup, büyü ise eski bir mezarlığa gömülmelidir. Büyünün etki süreci minimum 12 gün iken, maksimum 21 gün içinde tam olarak tesirini göstermektedir. 

Soğutma Büyüsü

Soğutma büyüsü ismi verilen bu büyü ismi gibi iki bireyin aralarının açılması amacı ile yapılan ve birbirleri ile konuşmama seviyesine kadar gelmeleri için uygulanmakta olan büyü çeşididir. Kara büyü kategorisinde yer almakta olan soğutma büyüsü çok etkili bir büyüdür ve bozulmadığı sürece büyü uygulanan her iki kişinin de asla araları düzelmez ve sürekli bir kavga halinde olurlar ya da birbirleri ile karşı karşıya gelmemek için sürekli uzak dururlar. Soğutma büyüsü ender görülse de iki eşin arasını açmak için kullanılırken aynı zamanda da arkadaşları ya da akrabaları birbirine düşürmek içinde tercih edilmektedir. 

Soğutma Büyüsü Yapılma İşlemleri Nelerdir? 

Bu büyü çeşidinin uygulanması için büyü yapılacak olan kişinin şahsi bilgileri gerekmektedir. Soğutma büyüsünün yapımı esnasında bireylerin isimleri, annelerinin isimleri, doğdukları yıllar ve kendilerine ait olan fotoğraflar kullanılmaktadır. Soğutma büyüsü uygulanırken bireylere ait olan iki adet resim kullanılmaktadır. Bu resimlerden birisi büyüyü yapmakta olan kişide kalacakken diğeri ise uygulama aşamasında yardım alınacak olan ruhani, yani enerji olarak yaratılmış olan varlıklara sunulmaktadır. Büyü için uygulama yapılırken adamotu, zerifan isminde mürekkep ve ısırgan otu kullanılmaktadır. Ezilerek hamur haline getirilen ısırgan ile adam otları zerifan mürekkebi ile karıştırıldıktan sonra bireylere ait olan kişisel bilgiler mürekkep kullanılarak resimlerin üzerine yazılmaktadır. Resimler ise sonra ki işlem için 1 adet küçükbaş hayvanın (keçi, davar ya da koyun) kesilmesi sonucu akan kanında bir gün süre olacak şekilde beklemeye alınır. Uygulamanın ikinci bölümünde ise herhangi bir sunak kullanılarak anlaşma yapılacak olan enerji boyutunda ki varlıklara 2 adet adak kesmek şartı ile yine bu 2 adet adaktan akan kanları diğer ikinci resimlerin üzerine akıtmak üzere anlaşma yapılır. Büyüyü yapan kişide kalmakta olan resimler ise toprak altına gömülerek 12 gün süre geçene kadar beklemeye alınmaktadır. Süreç başladıktan sonra aralarına soğukluk girmesi istenilen kişiler birbirleri yavaş yavaş ayrılık aşamasına gelirler. 

Soğutma Büyüsü Nasıl Etki Etmektedir? 

Soğutma isminde ki bu büyünün etkisi ilk aşamada bireylerin kendi aralarında olan yaklaşımları ile kendisini gösterir. Senelerdir birbirleri ile sıkı fıkı olan kişiler büyünün etkisi başladıktan sonra yavaş yavaş ufak tefek sebeplerden dolayı küçük kavgalar eşliğinde soğuk tavırlar almaya başlarlar. Soğutma büyüsü görevini tam anlamıyla yerine getirdikten sonra ise bu kez kişiler kendi aralarında birbirlerine karşı nefret duymaya başlayıp, yapılacak olan en küçük bir hata da dahi işin boyutu küçük kavgalardan büyük kavgalara kadar ulaşabilmektedir. Uygulamanın son zamanlarında ise bireyler aynı ortamı paylaşmak istemeyip, sürekli birbirlerinden uzak kalacak kadar kin ve öfke ile dolarlar. 

Soğutma Büyüsü Kaç Gün Geçtikten Sonra Görevini Yerine Getirir? 

Her yapılan büyünün belirli bir tam olarak tutması ve görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. Doğru bilgiler, işlemler ve uygulamalar sonucunda yapılan soğutma büyüsü büyünün uygulandığı kişilerin karakter yapısına göre değişkenlik gösterirken genel olarak minimum seviyede 12 gün sonrasında etkisini göstermektedir. Bazı hallerde ise bu sürenin 21 güne kadar çıktığı görülmüştür. Bu süreçlerde ise anlaşma yapılan ruhani varlıklar (enerji varlıklar), büyü yapılan kişilerin kalplerine birbirlerine karşı kin ve nefret duyarak, aralarının açılması için gerekli tohumları atmaktadır. Soğutma büyüsünde en çok bilinen yanlışlardan biriside bu büyünün uygulanması konusundadır. Birçok insan hiçbir büyücüye danışmadan alelusul kendi kafalarına bu büyüyü yapmaktadır. Ancak bu doğru bir durum değildir. Bilgisizce uygulanmaya çalışılan büyüler ya hiç tutmaz ya da yapan kişiye geri dönebilir. 

Makas Büyüsü

Makas büyüsü hem ak büyünün kategorisinde yer almaktadır, hem de kara büyünün kategorisinde bulunmaktadır. Şayet makas büyüsü iki kişiyi (evli olur, nişanlı olur, sevgili olur ya da iki dost ve arkadaş olur) birbirlerinden ayırabilmek amacı doğrultusunda kullanılacak olur ise kara büyü kategorisine girmektedir. Yine bu büyü iki kişinin arasını iyi yapıp, yeniden birleştirebilmek amacı için kullanılırsa ak büyü kategorisine girmektedir. Tarihi çok eskilere dayanmakta olan ve halen günümüzde aktif bir biçimde tercih edilen makas büyüsü paslanmış ya da normal bir makas ile yapılmaktadır. Şayet bu büyü ayırma amaçlı kullanılacak ise paslı bir makas tercih edilirken, birleştirme amaçlı kullanılırsa yeni ve passız bir makas tercih edilmektedir. Bu sebepten ötürü de bu büyüye makas büyüsü ismi verilmiştir. Makas büyüsü yukarıda da bahsettiğimiz gibi eş, dost, akraba ya da sevgiliyi yeniden birbirlerine karşı bağlayabilmek için kullanıldığı gibi ayırmak amaçlı da kullanılmaktadır.

Makas büyüsü bir tür Hristiyan büyüsüdür ve ilk defa Süryani papazlarca uygulanmıştır. Makas büyüsü için enerji aleminden çağrılacak olan cinlerde bu sebepten dolayı Hristiyan cin kabilesinden teşrif etmektedir. Makas büyüsünü uygulayacak olan medyum ya da büyücü olan kişiler kesinlikle Süryanice bir dili anlaması ve yazabilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi ise makas büyüsünün yapımında ritüel için söylenecek olan gerekli sözcükler, simgeler ya da yazılarak Süryanice olmak zorundadır. Çağımızda bu büyüyü bir elin parmağını geçmeyecek derecede çok az bir medyum ya da büyücü doğru bir şekilde uygulayabilmektedir. Bu nedenden ötürü Makas büyüsü için her medyuma ya da büyücüye inanmamak gerekmekte olup, doğru kaynağa ulaşmamız gerekmektedir. Bir medyumun ya da büyücünün makas büyüsünü doğru yaptığını anlayabilmek için büyü esnasında kullandığı dile bakmak lazım, şayet Süryanice harici Türkçe ya da Arapça bir dil kullanıyor ise bilin ki o kişi bu büyüyü doğru yapmayı bilmemektedir. 

Makas Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır? 

Makas büyüsünün türü yapılış amacına göre değişiklik göstermektedir. Evli çiftleri birleştirmek, küs dostları barıştırmak ya da kavgalı akrabaları yeniden bir araya getirebilmek amaçlı ise bu duruma göre uygulama şekli bulunurken, tam tersi yani aralarına ayrılık sokmak için ise bu duruma göre farklı uygulama şekli yapılmaktadır. Makas büyüsü genel anlamda evli çiftleri ayırmak üzerine tercih edildiği için biz kısaca bunun yapılışını ele alalım. Birinci aşama için pas tutmuş bir makas gerekmektedir, şayet bu paslı makas büyü yapılacak olan çiftlerden birisine ait ise büyü daha erken tutabilmektedir. İkinci aşamada büyü yapılacak olan çiftlere ait olan resimler gerekirken, bunun yanı sıra yine çiftlerin anne isimleri, doğum tarihleri (gün, ay ve yıl şeklinde) ve büyü yapılacak kişilerin isimleri gerekmektedir. Üçüncü aşamada ise yine çiftlere ait olan birer adet hem kişisel eşyaları (tarak, tırnak makası, vs) gerekirken, hem de yine büyü yapılacak olan şahıslara ait vücutlarından alınmış bir örnek (tüy, kıl, tırnak, vs) gerekmektedir. Aynı zamanda ise ayrılmasını istediğimiz çiftlerin aynı karede yer aldığı 1 adette fotoğraf gerekli olmaktadır. Dördüncü aşamada büyüyü yapacak olan medyum ya da büyücü çiftleri ayırmak için bazı özel malzemeler kullanmaktadır.

Tüm materyaller tamam olduktan sonra beşinci aşamada paslı olan büyü üzerine her iki çiftinde resmi ayrı ayrı olarak sağ ve sol keski kısımlarına Süryanice dil eşliğinde söylenecek olan özel tılsımlı sözler ile bağlanır. Altıncı aşamada ise bu makas ve üzerinde ki resimler içerisine defne yaprağının külleri koyulmuş incir sütünün suyuna koyulur ve 1 gün bekletildikten sonra makas çıkarılarak kurumaya alınır. Yedinci ise bu makas kullanılarak ayrılması için büyü yapılacak olan çiftlerin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortadan ikiye yine Süryanice dil kullanılarak söylenilen özel tılsımlı sözcükler eşliğinde kesilir. Sekizinci aşamada ise kesilen fotoğraftan birisi yakılır ve fotoğrafı yakılan kişi evliliğin ayrılık aşamasına gelmesi konusunda ilk atılgan taraf olur. Son aşamada ise keçi kanında (yakılan fotoğrafın külleri de bu kana eklenmeli) bekletilmiş ve rengi kırmızıya dönmüş bir bez parçasının üzerine özel bir mürekkep yardımıyla çeşitli simgeler çizilerek, Süryanice bazı metinler yazılır ve bu bez kullanılarak kesilen fotoğrafta dahil makas komple sarılarak ayrılığı istenilen çiftlere niyet ile bir incir ağacının altına gömülür. Bu şekilde büyü tamamlanmış olur ve büyünün tutması minin 12 gün sürer iken maksimum 43 günü bulabilmektedir.

Tıkla Ara

X